Referentna lista

Naručitelj Naziv građevine Godina izvedbe
Naručitelj Naziv građevine Godina izvedbe
HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB Obnova državne ceste, dionica 17, državna cesta D2 Lozan - Virovitica 2004 - 2005
HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB Obnova državne ceste, dionica 16, državna cesta D2 Kloštar Podravski - Lozan 2005 - 2006
HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB Obnova državne ceste, dionica 7, državna cesta D28 Bjelovar- Patkovac 2008 - 2010
HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB Obnova kolnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na državnoj cesti D26 na dionici Dragičevci-Čazma 2014
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Strojna sanacija županijske ceste ŽC 2182, dionica St. Skucani-Kapela na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2009
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Strojna sanacija županijske ceste ŽC 3082, dionica Miklouš-Kapela na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2009
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Rekonstrukcija raskrižja Ulica Franjevačke, A. Hebranga, B. Bušića i P.B. Vene u ROTOR raskrižje, te rekonstrukcija dijela Franjevačke ulice i Ulice A. Hebranga u Bjelovaru 2009
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Strojna sanacija ŽC 3086 Đurđic na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2009
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Sanacija i modernizacija županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2012
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, KRIŽEVCI Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2236 dionica Donje Zdjelice 2012
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, KRIŽEVCI Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2232 dionica Prugovac-Suha Katalena 2012
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, KRIŽEVCI Obnova županijske ceste ŽC 2214 Đurđevac-Kalinovac 2013
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, KRIŽEVCI Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2185 Novo Virje 2014
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, KRIŽEVCI Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2236 Miholjanec 2014
GRAD BJELOVAR Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u dijelu naselja Sjever 2 u Bjelovaru 2009 - 2010
GRAD BJELOVAR Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2010
GRAD BJELOVAR Rekonstrukcija Istarske ulice u Bjelovaru 2011
GRAD BJELOVAR Rekonstrukcija južnog dijela Trga S. Radića, Ul. S.S. Kranjčevića i dijela Ulice P. Miškine u Bjelovaru 2011
GRAD BJELOVAR Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2011
GRAD BJELOVAR Rekonstrukcija Ulice Janka Draškovića u Bjelovaru 2012
GRAD BJELOVAR Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2012
GRAD BJELOVAR Izgradnja nogostupa u dijelu Križevačke ceste i dijelu Klokočevca - faza 2 2012
GRAD BJELOVAR Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u naselju Sjever 1-1 2012
GRAD BJELOVAR Izgradnja infrastrukture u Ulici dr. J. Jagodića i Prilazu ulici dr. J. Jagodića u Bjelovaru 2013
GRAD BJELOVAR Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u dijelu Ulice M.J. Zagorke 2012 - 2013
GRAD BJELOVAR Rekonstrukcija Ulice V. Vidrića u Bjelovaru 2013
GRAD BJELOVAR Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2013
GRAD BJELOVAR Rekonstrukcija Ulice Milana Šufflaya u Bjelovaru 2014
GRAD BJELOVAR Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Novoseljanskoj ulici u Bjelovaru 2014
GRAD BJELOVAR Izgradnja prometnice sa odvodnjom i pristupima na parcele sjeveroistočni dio u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac u Bjelovaru 2014
GRAD BJELOVAR Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2014
POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o. Građenje prometnice i površina zaštitnog zelenila na području Poslovne zone Jug 1 u Bjelovaru, etapa 1 i 2. 2008 - 2011
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZAGREB Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Čazme 2011 - 2012
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZAGREB Rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica u Gradu Đurđevcu 2011
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZAGREB Sanacija i modernizacja nerazvrstanih cesta na području Općine Novo Virje 2011
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZAGREB Modernizacija lokalnihcesta u Općini Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija 2012 - 2013
GRAD BJELOVAR Asfaltiranje ulice u Gornjim Plavnicama u Bjelovaru 2014 - 2015
GRAD BJELOVAR Rekonstrukcija ulice Krste Špoljara u Bjelovaru 2014 - 2015
GRAD BJELOVAR Uređenje ulaza u poslovnu zonu "Istok", izgradnju parkirališta i nogostupa u Bjelovaru 2014 - 2015
OPĆINA KAPELA Modernizacija ceste u naselju Jabučeta 2015
OPĆINA KAPELA Modernizacija ceste u naselju Kapela, Ulica 1. svibnja - Stanići 2015
GRAD BJELOVAR Održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovar u 2015. god. 2015
CESTE d.d. BJELOVAR Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D43 i D26 u Čazmi 2014 - 2015
OPĆINA GOLA Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Gola 2014 - 2015
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta u Cvjetnoj ulici u Svetom Ivanu Žabnu i Brezovljanima 2015
BISTRA d.o.o. ĐURĐEVAC Asfalterski radovi na uređaju za pročišćivanje otpadnih voda u Podravskim sesvetama 2015
RI-PETROL d.o.o. RIJEKA Uređenje pristupne ceste i platoa u krugu pogona na lokaciji Slavonska cesta u Bjelovaru (FAZA II) 2015
GRAD BJELOVAR Izgradnja kružnog toka Male Sredice-Južna obilaznica u Bjelovaru 2015
GRAD BJELOVAR Izgradnja pristupne ceste između Cvjetne i ul. L. Ružičke 2015
KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC Asfaltiranje nogostupa u ulici Bana Jelačića u Đurđevcu 2015
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KKŽ Sanacija ceste ŽC 2210 - Potočka ulica u Križevcima 2015
GRAD IVANIĆ-GRAD Asfaltiranje tucaničkih cesta na području Grada Ivanić-Grada 2015
GRAD BJELOVAR Izgradnja spojne ceste u zoni JUG 1 - sjeverni dio u Bjelovaru 2016
ZAGREBAČKI TRANSPORTI d.o.o. Asfaltiranje prometnih površina u Maloj Ostrni, Dugo Selo 2016
GRAD BJELOVAR Izgradnja mosta u Prgomelju 2016
RADNIK d.d. Asfalterski radovi - Lidl Bjelovar 2016
OPĆINA KAPELA Modernizacija ceste Gornji Mosti 2016
OPĆINA KAPELA Modernizacija ceste u Stanićima 2016
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KKŽ Obnova kolnika na ŽC 2182 Javorovac 2016
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KKŽ Obnova kolnika na LC 26116 Ferdinandovac 2016
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO Modernizacija nerazvrstane ceste na području Općine Sv. Ivan Žabno 2016
GRAD BJELOVAR Rekonstrukcija Ulice braće Diviš u Bjelovaru 2016
OPĆINA SEVERIN Pripremni i asfalterski radovi na nerazvrstanoj cesti Orovac - Ciglena 2016
GRAD IVANIĆ-GRAD Sanacija asfalta u Omladinskoj ulici u Ivanić-Gradu 2017

Adresa:

HR | 43000 Bjelovar | Bilogorska 43

Direktor:

043 / 214 - 037

Asfaltna baza:

043 / 214 - 030

Fax:

043 / 214 - 039