Kontaktirajte nas

Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar

Poduzeće za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta i ostalih objekata niskogradnje

Adresa: HR | 43000 Bjelovar | Bilogorska 43

Direktor: 043 / 214 - 037

Asfaltna baza: 043 / 214 - 030

Fax: 043 / 214 - 039

Adresa:

HR | 43000 Bjelovar | Bilogorska 43

Direktor:

043 / 214 - 037

Asfaltna baza:

043 / 214 - 030

Fax:

043 / 214 - 039