Naše usluge

Asfaltna baza Bjelovar

Asfaltna baza smještena je u Bjelovaru, Bilogorska 43. Na toj proizvodnoj liniji proizvodimo desetak vrsta asfaltne mješavine za koju imamo certificirane recepture i stalnu kontrolu kvalitete. Većinu proizvodnog asfalta plasiramo na tržište zajedno sa uslugom ugradnje, kao gotov proizvod, dok manji dio prodajemo kao materijal koji kupac sam ugrađuje.

Betonara

Betonara se nalazi u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac na adresi Lepirac bb.

Postrojenje za proizvodnju betona je kapaciteta 25m3/sat te u svojoj proizvodnoj liniji imamo više vrsta betona različitog razreda čvrstoće. Betonara ima osiguran stalni sustav kontrole kvalitete.

Beton plasiramo na tržište zajedno s uslugom ugradnje ili vršimo istovar prema potrebama kupca.

Rekonstrukcija i građenje

Izvan redovno održavanje su radovi na obnovi, rekonstrukciji i izgradnji cesta. To su poslovi dobiveni na javnim nadmetanjima ili direktnom pogodbom sa investitorom ako to zakonska regulativa dopušta. Takovi poslovi su kraćeg vremenskog trajanja tj. traju sezonski kroz topli period godine dok se u zimskom periodu radovi ne izvode.

Osim velikih projekata na javnoj izgradnji, Poduzeće za ceste d.o.o. izvode radove manjeg obima za fizičke i pravne osobe. To su radovi uređenja okoliša privatnih i poslovnih objekata.

Redovno održavanje prometnica na području grada Bjelovara

Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito slijedeći poslovi:

 • Nadzor i pregled cesta
 • Redovito održavanje prometnih površina
 • Redovito održavanje bankina
 • Košnja trave
 • Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme
 • Čišćenje ceste
 • Redovito održavanje cestovnih objekata
 • Interventni radovi

Zimska služba

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

U zimskom razdoblju koje, u pravilu, traje od 15. studenog tekuće do 31. ožujka slijedeće godine, ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe, koji definira slijedeće:

 • Organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe
 • Raspored mjesta stalne pripravnosti
 • Karta cestovne mreže s označenim prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe
 • Raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova
 • Raspored deđurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina
 • Način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta

Građevinski otpad

U svom vlasništvu imamo i reciklažno dvorište građevinskog materijala na lokaciji Poslovna zona Novi Borik-Lepirac, Lepirac bb s dozvolom za gospodarenje otpadom odnosno gdje vršimo obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i druge obrade neopasnog građevinskog otpada.

Adresa:

HR | 43000 Bjelovar | Bilogorska 43

Direktor:

043 / 214 - 037

Asfaltna baza:

043 / 214 - 030

Fax:

043 / 214 - 039