Informatizacija poslovanja Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar

Naziv projekta: "Informatizacija poslovanja Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar" (ugovor br. KK.03.2.1.03.0370).

Kratki opis projekta: Projektom se unapređuju poslovni procesi vezani uz upravljanje imovinom, ljudske resurse, prodaju i logistiku. Kroz projekt se nabavlja informatička oprema, programski paketi, sustav video nadzora, sustav praćenja kretanja i potrošnje poslovnih vozila, vrši se obuka djelatnika te se promovira projekt.

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem tržištu.

Očekivani rezultati projekta: Kao rezultat unapređenja poslovnih procesa očekuje se porast poslovnih prihoda, smanjenje troškova poslovanja i novo zapošljavanje.

Ukupna vrijednost projekta: 579.163,90 HRK
EU sufinanciranje projekta: 416.998,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2017. – 01.07.2017.

Kontakt osoba za više informacija:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Poduzeća za ceste d.o.o.

Adresa:

HR | 43000 Bjelovar | Bilogorska 43

Direktor:

043 / 214 - 037

Asfaltna baza:

043 / 214 - 030

Fax:

043 / 214 - 039